logo

Aktualność przesłania Piusa XI


„Katolicy wobec zagadnień chwili” – pod takim hasłem w sobotę, 26 września, w Rumi odbywał się ogólnopolski kongres. Podczas niego prelekcję pt. „Aktualność przesłania Piusa XI do narodów i wiernych w Encyklice »Quas Primas«” (O Chrystusie Królu) wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz.

Poniedziałek, 19 października 2015 (12:05)