logo

Odpowiedzialna postawa obywatela


W niedzielę, 22 listopada 2015 r., w Jarosławiu ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił homilię podczas Mszy św. dziękczynnej za wybór na posła Stanisława Piotrowicza. Po Mszy odbył się wykład księdza profesora, który zakończyła debata między duchownym a parlamentarzystą. Jej przedmiotem jest zaangażowanie katolików w politykę.

Piątek, 27 listopada 2015 (20:01)