logo

Media nośnikiem słowa


We wtorek, 15 grudnia 2015 r., w klasztorze Sióstr Loretanek w Warszawie-Rembertowie została odprawiona Msza św. wotywna o Matce Bożej Loretańskiej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. abp Henryk Hoser. W Liturgii uczestniczył także zespół „Naszego Dziennika”.

Wtorek, 15 grudnia 2015 (16:43)