logo

Europa a chrześcijaństwo - perspektywa biblijna


W środę, 6 kwietnia 2016 r., ks. prof. Waldemar Chrostowski wygłosił prelekcję w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy pt. „Europa a chrześcijaństwo - perspektywa biblijna”. Wykład ten był jednym z punktów Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania Kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”.

Wtorek, 3 maja 2016 (09:40)