logo

Sukces "Rodzina 500+"


Z naszych szacunków wynika, że dzięki wprowadzeniu świadczenia wychowawczego ubóstwo może spaść o 3 punkty procentowe, natomiast zagrożenie ubóstwem pośród dzieci i młodzieży do 17. roku życia zmaleje z 23 do poziomu 11 proc. – powiedziała Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS. We wtorek, 17 maja 2016 r., Rada Ministrów przedstawiła sprawozdanie z pierwszych sześciu miesięcy urzędowania. Nagranie Telewizji Trwam.

Wtorek, 17 maja 2016 (19:08)