logo

Walka z biurokracją


Największy wysiłek w ciągu pierwszych sześciu miesięcy włożyliśmy w ograniczenie biurokracji – powiedział Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. We wtorek, 17 maja 2016 r., Rada Ministrów przedstawiła sprawozdanie z pierwszych sześciu miesięcy urzędowania. Nagranie Telewizji Trwam

Wtorek, 17 maja 2016 (21:59)