logo

Nie potrzebujemy lekarzy bez sumień


W sobotę, 14 maja 2016 r., w Krakowie odbywała się konferencja pro-life pt. „Wolność sumienia jest fundamentem demokratycznego państwa”. Podczas niej prelekcję pt. „Nie potrzebujemy lekarzy bez sumień” wygłosił prof. Bogdan Chazan.

Wtorek, 24 maja 2016 (10:57)