logo

Aktualność ideałów chrześcijanina Roberta Schumana


W czwartek, 21 czerwca 2016 r., ks. prof. Tadeusz Guz uczestniczył w otwarciu Instytutu Myśli Schumana połączonym ze 130. rocznicą urodzin Roberta Schumana. Podczas wydarzenia wygłosił prelekcję pt. „W czym tkwi aktualność ideałów chrześcijanina Roberta Schumana dla narodów i państw Europy?”

Sobota, 2 lipca 2016 (10:19)