logo

Wielki Święty - Józef, cz. 1


We wtorek, 22 listopada 2016 r., w redakcji „Naszego Dziennika” odbył się dzień skupienia. Poprowadził go ks. Dariusz Dąbrowski COr z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Centralnym punktem rekolekcji był Msza św., której tematem rozważań było: rola i znaczenie wstawiennictwa św. Józefa w budowaniu rodziny. Rembertów, cz. 1.

Sobota, 26 listopada 2016 (21:43)