logo

Ogrom Miłosierdzia Boga


Każdego dnia naszego życia pamiętajmy o zwycięstwie Syna Bożego, który wlewa siedmiorakie dary Ducha św. do naszych grzesznych serc – podkreśla ks. kard. Raymond Leo Burke. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia 2017 r., ks. kard. Raymond Leo Burke odprawił Mszę Świętą w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego w Niepokalanowie. W homilii skupił się na ogromie Miłosierdzia Boga.

Czwartek, 4 maja 2017 (11:30)