logo

Oblicza jedności


Wtedy grupa będzie stanowić jedność, kiedy każdy jej członek będzie prawdziwie zjednoczony z Bogiem – podkresla ks. prof. Tadeusz Guz. W poniedziałek, 30 października 2017 r., po raz kolejny ks. prof. Tadeusz Guz gościł w klasztorze Sióstr Loretanek w Rembertowie, aby wygłosić jednodniowe rekolekcje dla redakcji „Naszego Dziennika”. Rembertów cz. 1.

Wtorek, 20 marca 2018 (21:11)