logo
logo

Klucz do współczesności?

Stary marksizm skupił się na tym, żeby zdekonstruować katolickie rozumienie rzeczywistości – mówi ks. prof. Tadeusz Guz. W środę, 17 stycznia 2018 roku, w Akademickim Klubie Myśli Społeczno-Politycznej VADE MECUM w Lublinie gościnny wykład wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz. Temat spotkania to: Marksizm kulturowy – klucz do współczesności?

Piątek, 4 maja 2018 (10:26)