logo

Marksizm kulturowy


W Polsce dokonuje się dzisiaj coś w rodzaju kontrrewolucji – podkreśla prof. Mieczysław Ryba. W środę, 17 stycznia 2018 roku, w Akademickim Klubie Myśli Społeczno-Politycznej VADE MECUM w Lublinie gościnny wykład wygłosił ks. prof. Mieczysław Ryba. Temat spotkania to: Marksizm kulturowy – klucz do współczesności? - W 1966 r. komunizm poniósł gigantyczną klęskę w bitwie z Kościołem katolickim w Polsce, po której już się nigdy nie podniósł. Wszystkie inne wydarzenia to były już konsekwencje tego wydarzenia. Z kolei Zachód szedł w zupełnie innym kierunku, ale na kanwie nowego marksizmu. My dzisiaj zderzamy się z Zachodem, idąc wektorowo w przeciwstawnych kierunkach – powiedział prof. Mieczysław Ryba.

Niedziela, 6 maja 2018 (22:38)