logo

Podstawa w credo


Potrzebujemy stale, i ciągle na nowo, zgłębiać sens ofiary krzyżowej, zmartwychwstania i wniebowstąpienia – podkreśla ks. prof. Tadeusz Guz. W dniach od 9 do 11 marca 2018 r. ks. prof. Tadeusz Guz w Domu Rekolekcyjnym OO. Paulinów w Łukęcinie wygłosił rekolekcje wielkopostne dla rodzin. – Dlaczego w czasie przeżywania Mszy św. pojawia się credo? Z podstawowej racji: potrzeba potwierdzenia uznania całej treści naszej świętej katolickiej oraz apostolskiej wiary – mówi ks. prof. Tadeusz Guz. Łukęcin, cz. 1.

Środa, 9 maja 2018 (23:02)