logo

Kluczowa kwestia


Misjonarz to człowiek, który wie, w jakim świecie żyje, który wie, jak myśli się na świecie – powiedział ks. prof. Tadeusz Guz. W środę, 23 maja 2018 r., ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił wykład w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. - Kwestia Boga jest kwestią kluczową. Zarówno dla nauki, jak i wiary. Ale także dla rozumu kwestia Boga jest kwestią centralną. Człowiek tak długo będzie niespokojny w rozumie – jako władzy poznawczej – jak długo w rozumie nie pozna Boga – podkreśla ks. prof. Tadeusz Guz.

Środa, 13 czerwca 2018 (16:09)