logo

„Zbawienie bierze początek od Żydów”


Jeżeli my, Polacy, nie zrozumiemy Talmudu, to nie zrozumiemy Żydów – powiedział ks. prof. Tadeusz Guz. W sobotę, 26 maja 2018 r., w Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie odbyła się promocja książki Roya H. Schoemana pt. „Zbawienie bierze początek od Żydów”. Podczas wydarzenia wykład wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz. – Na przestrzeni wieków Żydzi – tak twierdzi Schoeman – zacierali ślady historyczności Jezusa z Nazaretu. Ale w Talmudzie pozostało jeszcze wystarczająco dużo, żeby nas nie tylko poinformować, ale i zszokować, jakie treści o Jezusie z Nazaretu zostały ocalone w wersji drukowanej Talmudu – podkreśla ks. prof. Tadeusz Guz.

Wtorek, 3 lipca 2018 (13:49)