logo

Siedem ostatnich słów Chrystusa (cz. 6)


Tematem szóstego kazania pasyjnego była sentencja: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. – Grzech Judasza w aspekcie jego ludzkiego rozumu polega na definitywnym zwątpieniu w prawdy Boże i we wszystkie pozostałe. Czyż chcemy przynależeć do Judaszów, zdrajców Boga, czy też do światłych, rozumnych, mądrych i świętych pokoleń dzieci Bożych przynależących do prawdziwego Boga na wieki? – pytał w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia 2019 r., ks. prof. Tadeusz Guz. Ostatnie z serii tegorocznych kazań pasyjnych w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie zostanie wygłoszone w Wielką Środę w czasie Mszy Świętej o godz. 18.00.

Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 (20:56)