logo

Odnaleźć Boga


Jedynie Kościół może przywrócić światu nadzieję, ale najpierw Kościół musi odnaleźć Boga – powiedział ks. kard. Robert Sarah podczas polskiej promocji swojej najnowszej książki „Wieczór się zbliża i dzień już się chyli”. Promocja książki, którą w Polsce wydało Wydawnictwo Sióstr Loretanek, odbyła się w czwartek, 14 listopada 2019 r., w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski

Środa, 20 listopada 2019 (11:21)