logo

Żyć z Chrystusem i dla Chrystusa


Homilia ks. kard. Roberta Saraha wygłoszona 15 listopada br. podczas Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze

Czwartek, 21 listopada 2019 (10:47)