logo

Wystawa „Pokoje Prezydentów II RP i Władz na Uchodźstwie”

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia nowej ekspozycji stałej: „Pokoje Prezydentów II RP i Władz na Uchodźstwie”. W uroczystościach wziął udział m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wiceminister kultury Jarosław Sellin poinformował, że wystawa została objęta patronatem prezydenta Polski

Wtorek, 21 grudnia 2021 (15:06)