logo

Poświęciła swoje życie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie


Wspomnienie Iwony Czarcińskiej, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, o Marii Okońskiej

Wtorek, 7 maja 2013 (20:56)