logo

Wykład dla kapłanów (cz. 1)


Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie w dniach 9-10 maja br. odbył się Kurs Formacji Permanentnej Księży między 2. a 5. rokiem kapłaństwa. Głównym prelegentem kursu był ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, filozof prawa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 9 maja ks. prof. Guz wygłosił wykład pt. „Nauka katolicka jako najdoskonalsza odpowiedź na wszystkie pytania ducha ludzkiego”.

Środa, 14 maja 2014 (13:33)