logo

Wykład w czasie sympozjum „Jan Paweł II wobec totalitaryzmów”


Ksiądz prof. Tadeusz Guz, filozof prawa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był jednym z prelegentów sympozjum pt. „Jan Paweł II wobec totalitaryzmów”. Kapłan wygłosił wykład pt. „Priorytet osoby przed rzeczą w nauczaniu Karola Wojtyły i Jana Pawła II, a niektóre próby urzeczowienia człowieka”. Sympozjum odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w poniedziałek, 12 maja br.

Środa, 14 maja 2014 (21:06)