logo

Szkoła w rękach reformatorów (cz. 2)


„Realizm tomistyczny a postmodernizm współczesnej kultury” – wykład wygłoszony przez prof. dr. hab. Artura Andrzejuka, ucznia profesora Mieczysława Gogacza, w czasie konferencji „Szkoła w rękach reformatorów”, która odbyła się na UKSW 17 maja 2014 r. Konferencja została zorganizowana przez Sekcję Historii Filozofii UKSW, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW oraz warszawską Fundację Dobrej Edukacji Maximilianum. Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Nasz Dziennik”.

Środa, 11 czerwca 2014 (15:10)