logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

W obronie edukacji domowej

Czwartek, 6 października 2016 (02:19)

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje wprowadzenie do Prawa oświatowego przepisów ograniczających edukację domową. Można przeciwko temu zaprotestować, wysyłając swoją opinię do Rządowego Centrum Legislacji.

 

Projekt Prawa oświatowego nie został jeszcze przyjęty przez rząd, trwają konsultacje społeczne na temat dokumentu. Wśród wielu kwestii, jakie poruszono w nowelizacji, jest także edukacja domowa.

Sprzeciw rodziców, ekspertów i stowarzyszeń edukacyjnych budzi zwłaszcza zapis o rejonizacji w kształceniu domowym. Polegać ma to na tym, że dyrektor placówki, do której dziecko zostało przyjęte, może wydać zezwolenie na rozpoczęcie jego edukacji domowej, ale tylko wtedy, gdy placówka znajduje się na terenie województwa, w którym mieszka rodzina. Teraz takiego warunku nie ma. Można dowolnie wybierać szkołę, z którą współpracują rodzice i która będzie sprawdzała postępy w edukacji dziecka.

Druga istotna zmiana ma polegać na tym, że do wniosku o zgodę na edukację domową trzeba będzie dołączyć opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tym samym rodzice nie mogą pójść z dzieckiem do poradni prywatnej, co często robili z uwagi na ogromne kolejki do specjalistów przyjmujących w publicznych placówkach.

Mariusz Dzieciątko, szef grupy roboczej ds. kontaktów z MEN w sprawie edukacji domowej, powiedział „Naszemu Dziennikowi”, że te zmiany nie były konsultowane z rodzicami przez MEN i zostały wprowadzone z zaskoczenia. Zostały oczywiście natychmiast oprotestowane. Rodzice podnoszą, że zmiany są krzywdzące i noszą znamiona świadomej i zamierzonej dyskryminacji rodzin prowadzących edukację domową. To także próba zniszczenia tego segmentu oświaty. Tym samym projekt łamie zawarte w Konstytucji RP prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoją wolą i przekonaniami.

Oczywiście rodzice i stowarzyszenia edukacji domowej protestują przeciwko tym zmianom, interweniują u swoich parlamentarzystów. Potrzebują też jednak szerszego wsparcia społecznego. Dlatego każdy z nas może wyrazić swoją opinię na temat projektu Prawa oświatowego w ramach konsultacji społecznych. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji znajduje się odnośnik do projektu tej ustawy pod adresem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289958/komentarz.

Tam też znajduje się formularz poczty elektronicznej, w którym możemy zawrzeć swoją opinię na temat projektu, zaproponować wprowadzenie do niego poprawek. Im więcej pojawi się wpisów na rzecz edukacji domowej, tym większa jest szansa, że MEN zrezygnuje ze swoich propozycji.

Krzysztof Losz

Nasz Dziennik