logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Zawsze będziemy bronić wartości

Wtorek, 21 marca 2023 (15:10)

Protest przeciwko próbom zdyskredytowania Świętego Jana Pawła II

Społeczność Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli razem ze Związkiem Zawodowym „Solidarność” naszego Centrum protestuje przeciwko próbom zdyskredytowania Świętego Jana Pawła II.

Święty Papież Jan Paweł II w dużej mierze przyczynił się do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. Fundamentem wypowiedzi i działania Papieża Jana Pawła II była obrona rodziny jako podstawy porządku moralnego społeczeństw.

Jana Pawła II i ludzi młodych łączyła szczególna więź. Ojciec Święty kochał dzieci i młodzież, widząc w nich wielką nadzieję Kościoła i świata.

Jan Paweł II solidaryzował się z ofiarami pedofilii i w imię szacunku dla prawdy podejmował następujące działania:

• W 1989 r. Stolica Apostolska za pontyfikatu Jana Pawła II przystąpiła do Konwencji ONZ o prawach dziecka, w której w art. 19 i 34 jest mowa o ochronie dzieci przed nadużyciami seksualnymi;

• Wydanie Katechizmu Kościoła katolickiego przy bardzo dużym zaangażowaniu Jana Pawła II, w którym cztery punkty dotyczą pedofilii jako zgorszenia i deprawacji
z zaznaczeniem, że „młodzi noszą jej piętno przez całe życie”;

• Ukarał wielu księży i biskupów za nadużycia seksualne;

• 30 kwietnia 2001 r. – dekret „Sacramentorum sanctitatis tutela”, ogłaszający normy postępowania w przypadku ciężkich przestępstw, w tym pedofilii;

• Lipiec 2002 r. – publiczne wyznanie wstydu i żalu za pedofilię wśród duchownych w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Toronto. Na spotkaniu z młodzieżą z ust Jana Pawła II padły słowa: „Zło wyrządzone przez księży oraz osoby duchowne ludziom młodym i wrażliwym napełnia nas głębokim smutkiem i poczuciem wstydu”;

• 8 grudnia 2002 r. – zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską nowych procedur dotyczących wypadków pedofilii w USA.

Jako Polacy, patrioci i katolicy jesteśmy i zawsze będziemy obrońcami najważniejszych dla nas wartości i godności człowieka, które reprezentował i bronił Święty Jan Paweł II.

Społeczność Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Nasz Dziennik