logo
logo

Zdjęcie: / Inne

Podniósł nasz Naród z kolan

Niedziela, 26 marca 2023 (20:24)

Aktualizacja: Niedziela, 26 marca 2023 (20:24)

My, szarzy żołnierze „Solidarności”, dobrze pamiętamy, ile zawdzięczamy Janowi Pawłowi II.

My, byli działacze „Solidarności” – uczestnicy podziemia lat 1981-1989, więźniowie polityczni zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Godność”, poruszeni narastającą nagonką na cześć i pamięć św. Jana Pawła, stanowczo protestujemy przeciw bezczeszczeniu imienia naszego wielkiego Rodaka, obrońcy i przewodnika. Pielgrzymką w 1979 roku „obudził” Polaków do wolności i towarzyszył naszej walce aż do końca, stając się ojcem odzyskanej niepodległości Polski. My, szarzy żołnierze „Solidarności”, dobrze pamiętamy, ile zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Przebywając w więzieniach i aresztach czy ukrywając się przed komunistycznymi organami, byliśmy przekonani, że tylko „nasz Papież” może pomóc Ojczyźnie. W lutym 1983 roku z więzienia napisaliśmy do Niego list – aby przybył i podniósł Naród z kolan. Zanim przyjechał, najpierw wymusił na władzy amnestię oraz zniesienie stanu wojennego. Dzięki Niemu większość z nas wyszła wówczas na wolność. Następnie, w pamiętnym roku 1987, na gdańskiej Zaspie upomniał się o prawa ludzi pracy, przypominając Polakom i światu o zasługach zdelegalizowanej wciąż „Solidarności”. A rychło potem nadszedł rok 1989, czyli początek przełomu… Tak, to Jan Paweł II, przy udziale Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, wyprowadził Polaków „z domu niewoli”. Swoją Ojczyznę, którą tak kochał, dobrze rozumiał i nigdy o niej nie zapominał. Był Papieżem z tych, których nazywano wielkimi – uznawany za „proroka naszych czasów”, służącego swoimi pielgrzymkami ludziom na całym świecie. Był wspaniałym, bezpośrednim człowiekiem; nauczycielem i patronem młodzieży. A także kapłanem prawdziwej wiary, służby, skromności… A dziś? Człowiek, który całe swoje życie czynił dobro – jaką dziś otrzymuje zapłatę? „Obecna walka poprzez kłamstwa i insynuację jest drugim zamachem na św. Jana Pawła II. Niszczy się Go – Jego, obrońcę człowieka, obrońcę małżeństwa i rodziny. Próbuje się odrzeć z czci i szacunku…” – napisał ks. abp Marek Jędraszewski. W pełni podzielamy tę opinię. Haniebne ataki na Jana Pawła II, których skrajnym przypadkiem jest ostatni film emitowany w stacji znanej z polowania na Kościół i lansowania środowisk oraz wartości antychrześcijańskich, to świadome i prowokacyjne podważanie autorytetu osoby dla Polaków fundamentalnie ważnej. A przez to – dzielenie i osłabianie moralnej tkanki Narodu i osłabianie nas jako wspólnoty. Potępiamy to zdecydowanie, zwłaszcza w okolicznościach zagrożenia, w jakich od roku znajduje się nasz kraj. Dziś bowiem potrzebujemy zgody i spokoju, a nie zamętu i wewnętrznej wojny. Protestujemy przeciw takim sposobom dochodzenia do prawdy i takiemu dziennikarstwu, jakie prezentuje TVN. Aktualna linia programowa i stosowane metody stacji niewiele różnią się od tych praktykowanych przez jej „ojców założycieli” – jak wiadomo, współpracowników komunistycznych służb. Równocześnie zapytujemy – czy dobre imię Karola Wojtyły, a także wrażliwość i poczucie sprawiedliwości milionów katolików mogą liczyć na ochronę ze strony państwa polskiego, w tym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Apelujemy, w tym szczególnie do ludzi wiernych ideałom „Solidarności”, nie pozwólmy bezkarnie atakować Kościoła, który nas wtedy wspierał. Kościoła, który szedł z Polską przez 1000 lat! Brońmy go i pamięci o jego postaciach niezłomnych. Używajmy wszelkich dostępnych nam wpływów i argumentacji, wypływających z naszej wiedzy, doświadczeń i relacji z różnymi środowiskami. Rozmawiajmy także z młodszym pokoleniem, często poddanym uproszczeniom prosto z internetu… Trzeba sprzeciwić się temu szaleństwu! Świętemu Janowi Pawłowi II zbyt dużo zawdzięczamy, aby pozwalać na Jego obrażanie. Zawdzięczamy my – jako Naród, i my – jako wolna Rzeczpospolita, której fundamenty tworzyli wprawdzie różni wielcy, ale On był wśród nich największy. W imieniu Stowarzyszenia „Godność”

Gdańsk, dnia 9.03.2023 r.

 

Stanisław Fudakowski, Sekretarz Czesław Nowak, Prezes Andrzej Osipów, Wiceprezes

Tytuł pochodzi od redakcji.

Nasz Dziennik