logo
logo

Zdjęcie: / Inne

Dawajmy świadectwo o św. Janie Pawle II

Środa, 5 kwietnia 2023 (14:17)

Aktualizacja: Środa, 5 kwietnia 2023 (14:17)

Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej z niepokojem obserwuje nasilającą się agresję niektórych mediów, środowisk wobec Jana Pawła II.

Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej obradująca dnia 11 marca 2023 roku w Kaliszu z wielkim niepokojem obserwuje nasilającą się agresję niektórych mediów, środowisk i tzw. autorytetów – celebrytów wobec osoby Świętego Jana Pawła II. Ta zorganizowana próba niszczenia autorytetu i dorobku bliskiego naszemu sercu wielkiego papieża Polaka, nauczyciela narodów i przyjaciela Polski i Polaków, jest próbą niszczenia Kościoła i kolejną próbą podzielenia Polaków.

Nie możemy do tego dopuścić!

Ta trudna sytuacja wymaga od nas wszystkich raczej nie wchodzenia w polemikę z autorami pomówień i agresji, lecz godnego i odważnego dawania osobistego świadectwa o Janie Pawle II. Apelujemy o to do wszystkich członków Akcji Katolickiej i ludzi dobrej woli, prosimy również o modlitwę za Kościół, za Polskę, za przyszłe pokolenia, które nie mogą być pozbawione przykładu, nauczania i autorytetu Świętego Jana Pawła II.

Kalisz, 11 marca 2023 roku


Tytuł pochodzi od redakcji.

Członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Nasz Dziennik