logo

UJ otrzyma wsparcie do badań naukowych

Piątek, 17 grudnia 2021 (20:59)
Aktualizacja: Piątek, 17 grudnia 2021 (21:07)

Około 200 mln zł otrzyma w latach 2021-2025 Uniwersytet Jagielloński na prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W piątek szef MEiN Przemysła Czarnek i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiela podpisali w Warszawie umowę w tej sprawie. Minister edukacji i nauki życzył uczelni dobrego wykorzystania przekazanych pieniędzy.

– To dla uniwersytetu, a tak naprawdę dla całego środowiska naukowego Polski i Europy, wielki dzień. Bardzo dziękuję za ten projekt – powiedział prof. Popiel.

Mówił, że pieniądze nie tylko umożliwią normalne codzienne funkcjonowanie Centrum, ale także pozwolą na uruchomienie kolejnych linii technologicznych, które będą otwarte dla całego środowiska naukowego Polski i Europy.

Działający przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie synchrotron jest pierwszym w Polsce tak wielkiej skali urządzeniem badawczym i jednym z najnowocześniejszych takich urządzeń w Europie. Został wybudowany za pieniądze z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i za pieniądze krajowe.

NCPS SOLARIS zapewnia dostęp zasobu technik eksperymentalnych mających zastosowanie w wielu dziedzinach badań podstawowych i stosowanych, m.in. takich, jak: biologia, chemia, fizyka, medycyna, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, farmakologia i geologia.

AB, PAP