logo
logo

Zdjęcie: R.Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Niepokojące akty agresji

Piątek, 14 grudnia 2012 (14:54)

Apel ks. bp. Henryka Tomasika, ordynariusza diecezji radomskiej o modlitwę przebłagalną za znieważenie Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej:

W modlitwie Ojcze nasz, której nauczył nas Jezus Chrystus, kierujemy do Pana Boga prośbę: Święć się Imię Twoje. Słowa te wyrażają modlitwę o to, aby ludzie traktowali Osobę Pana Boga jako świętą. Przeciwieństwem uznawania świętości Pana Boga jest świętokradztwo i profanacja.

Bolejemy nad tym, że w kraju, który wydał wspaniałego Papieża, są dokonywane akty profanacji Krzyża, Księgi Pisma Świętego oraz Obrazu Matki Bożej. Niepokoją akty agresji wobec religii i Kościoła oraz odrzucanie zasad moralnych ustanowionych przez Pana Boga. Taka atmosfera staje się inspiracją do kolejnych profanacji. „Właściwą odpowiedzią na te zjawiska jest modlitwa i duchowe wynagrodzenie” (Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski).

Zachęceni do tego przez Prezydium Konferencji Episkopatu klękamy dzisiaj przed Świętym Bogiem z naszym przebłaganiem za wszystkie świętokradztwa i profanacje. Z głębi serc wyśpiewamy błagalne „zmiłuj się nad nami”, prosząc o nawrócenie tych, którzy walczą z religią, Chrystusem i Kościołem.

„Święty Boże, Święty mocny, zmiłuj się nad nami”.

 ks. bp Henryk Tomasik

Biskup Radomski

W III Niedzielę Adwentu, tj. 16 grudnia br., na zakończenie wszystkich Mszy św. w kościołach diecezji radomskiej zostanie odczytany apel biskupa do modlitwy przebłagalnej, a także odśpiewana zostanie suplikacja „Święty Boże...”.

Źródło: Diecezja Radomska

NaszDziennik.pl