logo
logo

Zdjęcie: M.Borawski/ Nasz Dziennik

Postawę agresji upowszechniają niektóre media

Wtorek, 18 grudnia 2012 (20:31)

Aktualizacja: Czwartek, 27 grudnia 2012 (11:38)

Drodzy Diecezjanie!

Nie milkną słowa protestu w związku z profanacją wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy jasnogórskiego sanktuarium. Próba zniszczenia obrazu, który dla wierzących Polaków jest narodową relikwią i symbolem wiary, stanowi dla nas bolesne doświadczenie, tym trudniejsze, że przeżywane w bliskości świąt Bożego Narodzenia.

Dokonana profanacja wpisuje się w łańcuch agresywnych wypowiedzi i zachowań kierowanych w stronę Kościoła, osób duchownych, wiernych świeckich, symboli wiary oraz miejsc szczególnej czci religijnej. Dopuszczają się ich i propagują je osoby, które nierzadko reprezentują wysokie urzędy i instytucje, a od których należałoby oczekiwać woli budowania dobra wspólnego, a także postawy szacunku dla odmiennych niż własne przekonań. Tę agresywną postawę upowszechniają niektóre media, co buduje w społeczeństwie klimat przyzwolenia na brutalne traktowanie osób i instytucji reprezentujących odmienne poglądy.

Wszystko to rodzi w nas ból i poczucie upokorzenia oraz pobudza do szczególnej refleksji w obliczu pewnej bezradności wobec przemocy, kłamstwa, nienawiści. Odkrywamy modlitwę jako pierwszą i najskuteczniejszą odpowiedź, jakiej możemy udzielić, by bronić dobra. Mówił na ten temat Ojciec Święty Benedykt XVI w katechezie podczas audiencji ogólnej 12 września 2012 roku.

W duchu tych słów Ojca Świętego zwracam się do Was, Drodzy Duszpasterze i Diecezjanie, o podjęcie modlitwy ekspiacyjnej w związku z zaistniałą profanacją obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Polecam, by we wszystkich kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej po zakończeniu Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odśpiewano Suplikacje i odmówiono Litanię loretańską do Matki Bożej lub rozważono jedną z tajemnic Różańca Świętego.

Zapewniam o mojej duchowej jedności z Wami, modląc się, aby Matka naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa – którą w tych dniach będziemy szczególnie wspominali – nadal odbierała należną cześć, była wzorem i wsparciem na drodze świętości. Niech razem z tą intencją towarzyszy nam prośba skierowana do Boga o miłosierdzie dla sprawców profanacji i dla całego świata.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

 

+ Stefan Regmunt

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

Zielona Góra, 17 grudnia 2012 r.

 

NaszDziennik.pl