logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Sytuacja na rynku pasz w Polsce

Poniedziałek, 11 września 2023 (10:44)

Aktualizacja: Poniedziałek, 11 września 2023 (10:52)

Zbiory kukurydzy mogą wynieść około 7 mln ton wobec rekordowych 8,3 mln ton zebranych w poprzednim roku
– prognozuje Izba Zbożowo-Paszowa w najnowszym newsletterze.

Izba Zbożowo-Paszowa (IZP) przekazała, że handel ziarnem na szerszym rynku pozostaje ograniczony,
co wynika z utrzymującej się małej sprzedaży ziarna
przez rolników, a także firm handlowych w większości regionów kraju.

Większość rolników – w opinii IZP – oczekuje wyższych cen za zmagazynowane zboża i czeka na wzrost cen ziarna. „Wydaje się jednak, iż z uwagi na spadki cen zbóż na rynku światowym i ograniczone możliwości eksportu ziarna
z kraju w związku z silną konkurencją, o zwyżki cen
w najbliższym czasie będzie trudno, szczególnie
w odniesieniu do ziarna paszowego” – stwierdzono.

Dodano, iż na rynku nie widać presji na duże zakupy ziarna przez przetwórców. Wielu z nich – jak podano – posiada zapasy ziarna do przerobu, realizuje wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna, dokupuje surowiec na bieżąco na rynkach lokalnych i przede wszystkim czeka
na tegoroczną kukurydzę, której zbiór będzie wysoki.

„[…] W większości regionów plantacje kukurydzy wyglądają dobrze, z wyjątkiem centrum i północnego-wschodu,
gdzie stan plantacji jest gorszy” – przekazała IZP.

Dodano, że notowane na przełomie lipca i sierpnia br. opady deszczu utrudniały żniwa, ale poprawiły kondycję kukurydzy w kraju.

EKO, PAP

NaszDziennik.pl