logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: FOT. ADOBE STOCK/ Inne

Fizjoterapia z ograniczeniami

Środa, 15 lutego 2023 (07:56)

Aktualizacja: Środa, 15 lutego 2023 (08:13)

ROZMOWA z Hanną Kowalewską, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Krajowa Izba Fizjoterapeutów z dużym zaskoczeniem przyjęła podpisane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenie zmieniające zasady zawierania umów na rehabilitację leczniczą. Na czym polegają te zmiany?

– Zarządzenie nr 7 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2023 roku odnosi się do obowiązku zatrudnienia lekarza w ramach świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej w obszarze fizjoterapii ambulatoryjnej. Do tej pory zakres ten był realizowany bez obowiązku zatrudnienia lekarza. Warto wspomnieć o tym, że fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym na podstawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia
25 września 2015 roku. W związku z tym fizjoterapeuta może realizować wizytę fizjoterapeutyczną, planować koncept usprawniania dla pacjentów, następnie przeprowadzać wizytę fizjoterapeutyczną końcową
i określać efekty fizjoterapii w warunkach domowych. Zarządzenie, które nakazuje zatrudnienie lekarza specjalisty, wiąże się z tym, że nie wpisuje się w cel
nr 2 strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata
2019-2023, który mówi o poprawie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. W naszym odczuciu jest
to ograniczenie dostępności do świadczeń fizjoterapeutycznych w warunkach domowych, a nie
– jak wskazuje cel strategii – pozytywne wpływanie
na jakość i dostępność świadczeń.


 

Drogi Czytelniku! Więcej można przeczytać w papierowym wydaniu „Naszego Dziennika” dostępnym w punktach sprzedaży prasy lub w wersji elektronicznej TUTAJ.

APW, JS, „Nasz Dziennik”

Nasz Dziennik