logo
logo

Zdjęcie: glosznadniemna.pl/ Inne

Zniszczono krzyże

Wtorek, 5 lipca 2022 (11:43)

Aktualizacja: Wtorek, 5 lipca 2022 (12:14)

W Mikuliszkach w obwodzie grodzieńskim na Białorusi została zrównana z ziemią kwatera żołnierzy AK poległych w 1944 roku – podał portal polonijnego Głosu znad Niemna. Nie pozostał żaden z 22 krzyży stojących w tym miejscu pamięci.

Na zdjęciach opublikowanych przez portal Głos znad Niemna w poniedziałek widać, że w miejscu kwatery jest już tylko pusty plac ziemi ze zrównaną powierzchnią. Wcześniej stały tam rzędy krzyży i kamień, również
z wkomponowanym krzyżem i tablicą z napisem: „Żołnierzom III i VI Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego poległym w 1944 roku”.

W Mikuliszkach chowano AK-owców zarówno przed, jak
i po operacji o kryptonimie Ostra Brama, której celem było odbicie Wilna z rąk niemieckich. Na większości krzyży można było odczytać imiona i nazwiska żołnierzy.

W szczególności byli to żołnierze III Brygady AK polegli
w Murowanej Oszmiance 13 maja 1944 roku i żołnierze
III i VI Brygady AK polegli w Mikuliszkach 8 stycznia 1944 roku. Pochowany w tym miejscu był również żołnierz
III Brygady AK poległy w Czarnym Borze 7 marca 1944 roku i żołnierz zabity w Murzynach w marcu 1944 roku. Kwatera mieściła też groby żołnierzy III Brygady AK, którzy zginęli w zasadzce przy szosie koło Jaszun
w czerwcu 1944 roku i dwie mogiły żołnierzy VI Brygady AK poległych w drodze do Wilna 9 lipca 1944 roku we wsi Kamionka.

Jak podaje portal Głos znad Niemna, poniżej kwatery znajdowały się mogiły zamordowanych przez sowieckie NKWD w lutym 1945 roku – Aleksandra Stankiewicza
i Antoniego Piotkowicza z Mikuliszek. One także uległy zniszczeniu.

Miejsce pamięci w istniejącym do niedawna kształcie powstało w latach 90. XX wieku staraniami kombatantów AK, przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa. Kwaterą opiekowała się przez dłuższy czas mieszkanka Mikuliszek Józefa Pietkiewicz, a później
– działacze Związku Polaków na Białorusi z obwodu grodzieńskiego – poinformował portal.

JG, PAP

NaszDziennik.pl