logo

RSS

Standard RSS umożliwia otrzymywanie bieżących powiadomień o artykułach publikowanych na naszym portalu w formie tytułu z krótkim streszczeniem oraz linkiem. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów (np. RSSOwl albo QuiteRSS).

Oferujemy Państwu następujące kanały RSS: