logo
logo

Zdjęcie: Przemysław Groński/ Inne

Maria Magdalena – prawdziwa ewangelizatorka

Sobota, 23 lipca 2022 (13:11)

Aktualizacja: Sobota, 23 lipca 2022 (13:21)

W sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie (diecezja legnicka) Maria Magdalena jest szczególnie czczona. Zawsze w jej dniu patronalnym w tamtejszej kaplicy Marii Magdaleny z pustym Grobem Chrystusa odbywają się okolicznościowe obrzędy. Od kilku lat oprócz parafian biorą w nich udział również damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Tak też było i w tym roku 22 lipca. Najpierw odśpiewano Godzinki o Grobie Chrystusowym. Następnie Mszy św. przewodniczył kawaler tego Zakonu ks. kan. Witold Hyla z Wrocławia. Witając wszystkich uczestników tej Eucharystii, kustosz krzeszowskiego sanktuarium i również kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie ks. prał. Marian Kopko podkreślił, że właśnie ona jako pierwsza ujrzała Zmartwychwstałego Chrystusa. Była zaprzyjaźniona z Panem Jezusem i Jego Matką. Kroczyła z Panem, od kiedy On wypędził z niej siedem złych duchów.

W homilii ksiądz prałat stwierdził m.in., że dzisiejsze święto podkreśla świadectwo tej konkretnej kobiety w procesie dojrzewania do wiary i dzielenia się żywą wiarą.

– Maria Magdalena to prawdziwa ewangelizatorka, czyli ta, która zwiastuje Dobrą Nowinę, wielkanocną radość wypływającą z faktu, że Jezus Zmartwychwstał. Ojcowie Kościoła tak piszą o niej: „Pierwsza Ewa przyniosła śmierć tam, gdzie dotąd było życie; druga Maria Magdalena z miejsca śmierci, od grobu, obwieściła  życie” (św. Grzegorz Wielki).

Kaznodzieja przypomniał, że Papież Franciszek ustanowił w 2016 roku święto liturgiczne ku czci Marii Magdaleny, aby docenić rolę każdej kobiety w misji Chrystusa i Kościoła. Tak jak Jezus zgromadził wokół siebie apostołów, wśród których Piotrowi powierzył prymat, tak samo gromadził wokół siebie kobiety. Z taką samą mocą, ale w inny, kobiecy sposób, zostały one posłane, aby być uczennicami i misjonarkami. Wskazał w tym kontekście, że ważne jest, abyśmy pamiętali o tym dzisiaj, kiedy ludzie, którzy nie spotkali w swoim życiu Jezusa, chcą zatrzeć istotę tego, czym są kobiecość i męskość. Tak jak Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, tak samo Jezus doceniał rolę kobiet i mężczyzn. Tak samo jest dzisiaj we wspólnocie Kościoła.

Maria Magdalena to kobieta świadoma swego powołania: jako kobieta, jako uwolniona przez Jezusa, jako Jego uczennica, jako apostołka. Za swoją wiarę, wierność, współczucie i troskę o Jezusa została obdarowana spotkaniem ze Zmartwychwstałym. Była pierwsza. To spotkanie przemieniło jej życie, zamieniło jej smutek w radość.

Ksiądz prałat Marian Kopko stwierdził, że to wydarzenie jest dla nas okazją do przypomnienia sobie i odnowienia radości z chwili, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa tak jak Maria Magdalena. Może było to wtedy, gdy doświadczyłeś uzdrowienia, uwolnienia, bezwarunkowego przebaczenia? Może to było wsparcie, jakie otrzymałeś, gdy byłeś przytłoczony ciężarem krzyża? A może był to zachwyt i zaskoczenie radości, tak jak w poranek Zmartwychwstania?

Zdaniem kaznodziei to także okazja do uświadomienia sobie, że radości nie można zatrzymać dla siebie. Wiara rośnie w nas i w innych, gdy się nią dzielimy. Tak jak uczyniła to Maria Magdalena.

– Miłosierny Boże, który przez życie św. Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy, doskonalili się w miłości – apelował, kończąc homilię ks. prał. Marian Kopko.

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl