logo

Kolejne wyspy udostępnią informacje bankowe

Czwartek, 2 maja 2013 (14:32)

Brytyjskie terytoria zamorskie, uchodzące za raje podatkowe, będą wymieniać informacje bankowe z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Włochami i Hiszpanią. Ma to ułatwić walkę z unikaniem zobowiązań podatkowych i nielegalnymi źródłami finansowania.

Brytyjskie ministerstwo finansów ogłosiło, że Anguilla, Bermudy, Wyspy Dziewicze, Montserrat oraz Turks i Caicos – w ślad za Kajmanami – zgodziły się automatycznie udostępniać informacje bankowe. Wyspy chcą uchodzić za ośrodki finansowe dobrze regulowane i przestrzegające standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

– To ważny krok naprzód w zwalczaniu nielegalnych źródeł finansowania i nowy globalny standard w walce z uchylaniem się od zobowiązań podatkowych – podkreślił minister finansów George Osborne.

Komentatorzy zauważają, że decyzja podatkowych rajów zbiega się z przyjęciem w USA ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), która grozi zagranicznym instytucjom finansowym wysokimi grzywnami, jeśli nie współpracują w ściganiu osób ukrywających pieniądze za granicą lub uchylających się od obowiązków podatkowych.

Brytyjskie terytoria zamorskie będą automatycznie udostępniać pięciu rządom państw UE takie informacje jak nazwiska, adresy i daty urodzenia posiadaczy kont bankowych, a także numery, stan oraz szczegółową historię tych kont.

JD, PAP

Aktualizacja 2 maja 2013 (16:24)