logo

zdjecie
Środa, 19 września (21:56)

Jak się dzisiaj rozumie człowieka?

Dlaczego jest ważne, żeby powiedzieć o człowieku, że on jest bytowością substancjalną?

zdjecie
Wtorek, 18 września (21:28)

Spór o człowieka

Pan Bóg cały świat stworzył dla człowieka, dla jego zbudowania – przypomniał ks. prof. Tadeusz Guz

zdjecie
Poniedziałek, 17 września (22:49)

Droga wiary

Wiara jako wlana prawda ukazuje nam, że Pan Bóg istnieje w trzech odrębnych osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego – przypomniał ks. prof. Tadeusz Guz

zdjecie
Niedziela, 16 września (23:18)

Zjednoczeni z Chrystusem

– Modlitwa po komunii św. przypomina dar Eucharystii przenajświętszej oraz wyraża prośbę o dobre owocowanie w życiu – zauważa ks. prof. Tadeusz Guz

zdjecie
Niedziela, 16 września (10:53)

Ewangelia

Proklamowany dziś tekst Ewangelii powinien stać na początku każdego rachunku sumienia - zauważa ks. Paweł Siedlanowski

zdjecie
Sobota, 15 września (17:27)

Wspólnota dzieci Bożych

Bez zjednoczenia z Panem Bogiem, jako Stwórcą, Zbawicielem i Odkupicielem, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do Nieba - zauważył ks. prof. Tadeusz Guz

zdjecie
Piątek, 14 września (22:12)

Myślenie ustawione na doczesność

Nadprzyrodzoność zanika z tego względu, że cała struktura myślenia współczesnego człowieka ustawiana jest na doczesność - zauważył ks. prof. Tadeusz Guz

zdjecie
Czwartek, 13 września (20:05)

Liturgia ku Bogu Ojcu

Na wielki moment we Mszy Świętej – Komunię Świętą wskazał ks. prof. Tadeusz Guz.