logo

zdjecie

Droga Prawdy

Skauting jest pedagogią miłości, która obejmuje miłość Boga i miłość bliźniego wraz z codziennym dobrym uczynkiem – akcentuje ks. kard. Robert Sarah
zdjecie

Służę chorym

Rozmowa z Marią Cygan, lekarzem domowego Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu
zdjecie

Niespójna tożsamość

Rozmowa z ks. abp. Józefem Kupnym, metropolitą wrocławskim

zdjecie

Teatr nienawiści

Kultura niemal w całości jest kształtowana przez lewicę. Rozmowa z Temidą Stankiewicz-Podhorecką, krytykiem teatralnym, publicystką
zdjecie

Trzeba ponownie nauczyć się klękać

Ksiądz prof. Waldemar Chrostowski przytacza liczne przykłady z Biblii, gdzie żarliwej modlitwie do Boga towarzyszyła postawa klęcząca. Cz. I
zdjecie

Wieczna misja Kościoła

Kościół nie ugnie się przed agresywnymi roszczeniami lewicy

zdjecie

Chroni nas Maryja

Rozmowa z JE ks. bp. Oliverem Dashe Doeme, biskupem Maiduguri w Nigerii
zdjecie

Kościół obronią święci

Jaka jest cena niewierności nauczaniu Kościoła? Milczenie jak grzech. Niezwykle trafna diagnoza sytuacji Kościoła w Europie ks. bp. Andreasa Launa z Austrii
zdjecie

Polska polityka i nauka a prawda

Dlaczego Max Weber nie powinien stać u podstaw polityki i nauki polskiej?

zdjecie

Zbieramy publikacje sprzed 1945 roku

Nasz narodowy księgozbiór pozbawiony jest ok. 30 proc. publikacji z XIX wieku i pierwszej połowy ubiegłego stulecia – mówi dr Tomasz Makowski
zdjecie

Nie bądźmy bierni

Dzieci naśladują to, co oglądają. Dlatego bardzo ważne są dobre cele, wartości, wzorce i normy, jakich uczymy najmłodszych – mówi Wanda Elżbieta Papis
zdjecie

Czas wojowników

Świat potrzebuje ożywionych swoją wiarą wojowników – wzywa młodych James Caviezel, odtwórca roli Jezusa Chrystusa w„Pasji”