logo

Wszelkich informacji udziela

Biuro Reklamy i Ogłoszeń w Warszawie
tel. (22) 828 30 94, fax (22) 828 30 95
e-mail: reklama@naszdziennik.pl

Zapraszamy do naszych Biur Ogłoszeń

Biuro Ogłoszeń i Księgarnia
„Naszego Dziennika” w Warszawie

al. Solidarności 83/89
00-144 Warszawa
tel. (22) 850 60 20
e-mail: reklama@naszdziennik.pl, bow@naszdziennik.pl

Biuro Ogłoszeń i Księgarnia
„Naszego Dziennika” w Krakowie

ul. Starowiślna 26/4U
31-032 Kraków
tel. (12) 431 02 45, fax (12) 423 23 32
e-mail: ksiegarnia@naszdziennik.pl

Biura współpracujące

Warszawa
CONTINENTAL
ul. Słupecka 9 lok. 22
tel. 783 903 660
ul. Na Uboczu 3 (NOK)
tel./fax (22) 648 29 41

Wrocław
ALFA-TUR
ul. Horbaczewskiego 29B, 54-130 Wrocław
tel. (71) 352 23 19