logo

Trafność i aktualność krytyki modernizmu dokonanej przez św. Piusa X


Wykład pt. „Trafność i aktualność krytyki modernizmu dokonanej przez św. Piusa X” wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Prawa KUL, na konferencji międzynarodowej „Ignis Ardens. W stulecie śmierci św. Piusa X”. Konferencja odbyła się 26 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Środa, 3 grudnia 2014 (09:35)