logo

Co wychowujemy: sumienie czy ego? (cz. 2)


„Redukcjonistyczny charakter psychologii” to tytuł wykładu prof. UKSW dr hab. Wandy Zagórskiej wygłoszonego podczas konferencji „Co wychowujemy: sumienie czy ego?”, która odbyła się w sobotę, 22 listopada 2014 r.

Czwartek, 4 grudnia 2014 (17:20)