logo

Polska musi być katolicka, Calgary, cz. 3


Od 22 do 28 marca 2015 r. ks. prof. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, głosił rekolekcje wielkopostne dla Polonii kanadyjskiej w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Głównym tematem homilii trzeciego dnia rekolekcji była katolickość Polski i Polaków. Calgary, cz. 3, 24 marca 2015 r.

Poniedziałek, 20 kwietnia 2015 (14:50)