logo

Ład Boży w obyczajach narodu, Calgary, cz. 4


Od 22 marca do 28 marca ks. prof. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, głosił rekolekcje wielkopostne dla Polonii kanadyjskiej w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Głównym tematem homilii czwartego dnia rekolekcji był ład obyczajowy w społeczeństwie. Calgary, cz. 4, 25 marca 2015 r.

Wtorek, 21 kwietnia 2015 (18:23)