logo

Kościół przyjacielem człowieka, Calgary, cz. 5


Od 22 do 28 marca ks. prof. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, głosił rekolekcje wielkopostne dla Polonii kanadyjskiej w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Temat homilii piątego dnia rekolekcji brzmiał: „Kościół katolicki wiernym przyjacielem rodziny i człowieka”. Calgary, cz. 5, 26 marca 2015 r.

Środa, 22 kwietnia 2015 (20:14)