logo

Kim jest kapłan? Calgary, cz. 8


Od 22 do 28 marca ks. prof. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, głosił rekolekcje wielkopostne dla Polonii kanadyjskiej w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Ks. prof. Guz szóstego dnia rekolekcji podczas drugiej homilii kontynuował temat: "Kapłan stał i stoi niezłomnie na posterunku jako anioł wiary, pociechy i otuchy Narodu Polskiego". Calgary, cz. 8, 27 marca 2015 r.

Sobota, 25 kwietnia 2015 (18:20)