logo

Czym jest apostolskość?


Treści, które głosi apostoł, nie są jego wymysłem, jest to prawda objawiona – powiedział ks. prof. Tadeusz Guz podczas homilii wygłoszonej dla redakcji „Naszego Dziennika” 14 maja 2015 r., w klasztorze Sióstr Loretanek w warszawskim Rembertowie.

Czwartek, 21 maja 2015 (19:54)