logo

Katolicy wobec relatywizacji sumień


Człowiek powinien zawsze słuchać pewnego sądu swojego sumienia. Niestety, brak wychowania prawego sumienia prowadzi do jego wypaczenia – powiedział ks. dr Krzysztof Lis SDB. „Katolicy wobec zagadnień chwili” – pod takim hasłem w sobotę, 26 września, w Rumii odbywał się ogólnopolski kongres. Referat pt. „Katolicy wobec relatywizacji sumień w świetle wskazań Sługi Bożego Augusta Hlonda i św. Jana Pawła II” wygłosił salezjanin ks. dr Krzysztof Lis. Rumia, cz. 5.

Piątek, 23 października 2015 (11:12)