logo

Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym


Trzeba uformować małżonków tak, żeby mieli taki dom, w którym mają świadomość, że stale zasiadają do stołu z Bogiem – powiedział ks. dr Kazimierz Kurek. „Katolicy wobec zagadnień chwili” – pod takim hasłem w sobotę, 26 września, w Rumi odbywał się ogólnopolski kongres. Z tej okazji ks. dr Kazimierz Kurek SDB przygotował wystąpienie pt. „Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (Familiaris Consortio)”. Rumia, cz. 6.

Sobota, 24 października 2015 (12:57)