logo

Mądrościowy wymiar sędziwości człowieka


Człowiek jest przemijający w sferze ciała i jesień jego życia znajduje swoją rację – powiedział ks. prof. Tadeusz Guz. W dniach 14-16 października w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa IV Dni Godności Życia. Ostatniego dnia konferencji wykład pt. „Mądrościowy wymiar sędziwości człowieka” wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz.

Niedziela, 25 października 2015 (12:36)